Ben aday mıyım?

Kilo verme ameliyatına uygun olup olmadığınızı öğrenin

Burada BKİ Hesaplayın
kg
cm
Görülme sıklığı çocukluk çağına inen, dünya genelinde en tehlikeli kronik hastalıklardan olan obezite ilerleyici bir nitelik taşır. Obezite en basit şekilde vücutta aşırı yağ birikimi olarak ifade edilir. Obezite değerlendirmesi söz konusu olduğunda öne çıkan kavramlardan biri ‘Body Mass Index (BMI)’ Türkçesi ile de Vücut Kitle İndeksi değeridir. Vücut kitle indeksi değeri kişinin boy uzunluğuna göre ideal kiloda olup olmadığının belirlenmesi için fikir veren, hızlı uygulanabilen, maliyetsiz ve genel bir ön değerlendirme sunan bir hesaplama olarak düşünülmelidir. Farklı aralıklara sahip olan bu değer hem obezitenin tanısının koyulmasında hem de kişinin kilosunun sağlıklı aralıklarda olup olmadığının anlaşılması için yaygın olarak dikkate alınmaktadır. Bu içeriğimizde vücut kitle indeksi (BMI) değeri hakkında en çok merak edilen soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

Vücut Kitle İndeksi (BMI) Nedir?

Vücut kitle indeksi, bir kişinin kilogram cinsinden ağırlığının metre cinsinden boyunun karesine bölünmesi ile elde edilen, çıkan değerin önceden belirlenmiş aralıklar doğrultusunda değerlendirilmesini sağlayan bir metriktir. Vücut kitle indeksi (BMI) değerinin artması kişinin fazla kilolu olduğuna işaret eder. Fazla vücut ağırlığı obeziteye, obezite hastalığı da hipertansiyon, kalp hastalıkları, uyku apnesi, kanser, eklem hastalıkları gibi hem yaşam kalitesini azaltan hem de genel sağlığı tehdit eden sorunlara yol açabilir. Kişinin ideal ağırlığında olup olmadığının somut bir göstergesi olarak kabul edilen vücut kitle indeksi değerinin herkes için aynı doğrulukta sonuç vermeyebileceğinin ya da sonuçlarının kişinin ideal kilosunda olup olmadığı hakkında kesin yargılara varmayı sağlayamayacağının bilinmesi gerekir. Örneğin yoğun antrenmanlar yapan sporcuların kas kitleleri vücut ağırlığını etkileyebilir, aynı şekilde ideal kilosunda VKİ değerine sahip olan bir kişide karın bölgesindeki yağlanma sağlığı tehdit edebilir. Aynı söylemden yola çıkıldığında yetişkinlerin ve çocukların da farklı kriterler doğrultusunda değerlendirilmesi gerekliliği sonucuna varılabilir.

Vücut Kitle İndeksi Aralıkları

Kişinin kilogram cinsinden ağırlığının metre cinsinden boy uzunluğunun karesine bölünmesi ile elde edilen değer vücut kitle indeksidir. Bu değerler belirli standardizasyonlar doğrultusunda belirlenmiş aralıklara aittir. Hesaplama dahilinde elde edilen değerlerin sınıflandırması şu şekildedir:


Vücut Kitle İndeksi Nasıl Kullanılır?

Vücut kitle indeksi (BMI) kişinin ideal kilosunda olup olmadığının belirlemesinde öncül olarak kullanılan bir hesap yöntemidir. Daha önce de belirttiğimiz gibi kişinin VKİ değeri onun her zaman obez ya da fazla kilolu olduğunu göstermez. Vücut kitle indeksi (BMI) daha çok genel bir sınıflandırma yapmak için öncül olarak kullanılır ve akabinde daha ileri tetkiklerin yapılıp yapılmayacağının belirlenmesini sağlar. Vücut kitle indeksi değeri tek başına kişinin sağlığı ile ilgili de bir bilgi aktarmaz. Bu nedenle bireylerin vücut kitle indeksi hesaplamaları yaparak bireysel anlamda sağlıksız aksiyonlar almamaları önemlidir. Hekimler bu değeri inceleyerek hastaların yaptırmaları gereken ek tetkikleri belirleyebilirler, diyet ve egzersiz programları önerebilirler, aile öyküsünü de dikkate alarak kronik hastaların değerlendirebilirler.

Vücut Kitle İndeksi Nasıl Hesaplanır?

Vücut kitle indeksi hesaplama sırasında iki temel değerden yararlanılır; bu değerlerin ilki bireyin kilogram cinsinden ağırlığıdır, diğeri ise metre cinsinden boy uzunluğudur. Boy kilo indeksi hesaplanırken kilogram cinsinden ağırlık değeri, metre cinsinden boy uzunluğunun karesine bölünür. Elde edilen değer, vücut kitle indeksi aralıkları ile eşleştirilerek kilo durumu hakkında genel bir fikir elde edilir. Hesaplama şu şekilde örneklendirilebilir: 1.70 m boyunda 83 kilogram bir bireyin VKİ değeri hesaplanırken şu formül kullanılabilir; 83/ (1.70X1.70) Bu hesaplama sonucunda göre örnekteki kişinin vücut kitle indeksi (BMI) değeri 28,7 değerine tekabül eder. Bulunduğu aralık ise, yalnızca bu değer göz önünde bulundurulduğunda “fazla kilolu” sınıfıdır.

BMI Herkes İçin Uygulanabiliyor Mu?

Vücut kitle indeksi (BMI) değerleri herkes için uygulanabilse de bu süreçte dikkate alınması gereken çeşitli değişkenler olduğu gerçeğinin göz ardı edilmemesi önemlidir. Cinsiyet, yaş, vücut tipi, gebelik gibi özel durumlar, vücuttaki yağ oranı gibi önemli değişkenler vücut kitle indeksi değerinin işaret ettiği aralıkların ötesine geçilmesini gerektirir. Bu durum vücut kitle indeksi değerlerinin doğruluğunun da sorgulanmasına yol açmaktadır. Bireyin vücudundaki kas oranı, aktivite seviyesi, yaşı ve hatta ırksal özellikleri dahi bu değerin tek başına belirleyici bir kriter olmasını engelleyebilmektedir. Bu bilgi de bizi bir diğer soruya götürür: BMI Doğruluk Oranı Nedir?

BMI Doğruluk Oranı Nedir?

Vücut kitle indeksi (BMI) vücut şeklindeki doğal varyasyonların hesaba katılması ile belirli bir boy için sağlıklı bir kilo aralığı verir. Kişinin kilosunun ve sağlığının değerlendirilmesi dahilinde maliyetsiz bir tarama yöntemi olma niteliği taşır. Vücut kitle indeksi değerinin doğruluğu ve geçerliliği ile ilgili tıp dünyasında da birçok görüş bulunmaktadır. Bu değerin tek başına işlevsel olmadığı, doğruluk payının düşük olduğu ve farklı metriklerle birlikte değerlendirilmesinin daha uygun olacağı yönünde görüş birliği bulunmaktadır. Uzmanlar bireyin bel genişliğinin, boyun genişliğinin ve sağlık risklerinin eş zamanlı değerlendirilmesi halinde BMI değerinin daha doğru bir gösterge haline gelebileceğini ifade etmektedir.

Kişiye özel tedavi yöntemi

Benim İçin Hangi İşlem Doğru?

En popüler bariatrik cerrahi prosedürlerimiz Blossom Bariatrics Safe Sleeve® (aka Gastrik Sleeve) , Gastrik Bypass ve Turbo Sleeve / SIPS Prosedürüdür . Bu prosedürler midenin boyutunu azaltarak ve besin emilimini azaltarak çalışır.

Her müşterinin kendine özgü sağlık sorunları ve kilo verme hedefleri olduğundan, yalnızca bir bariatrik cerrah ile kişisel bir konsültasyon hangi prosedürün sizin için en iyi olduğunu belirlemenize yardımcı olabilir.

İşleyiş ve sonuca göre

Neden Bariatrik Cerrahi?

Kilo verme (bariatrik) ameliyatını düşünen kişilerin çoğu, bunu, diyet programlarına katılım, kilo verme ilaçları alma ve egzersiz de dahil olmak üzere yıllarca başarısız diyet girişimlerinden sonra yapar. Yıllarca kilo verip tekrar kazandıktan sonra, kendinizi suçlamak alışılmadık bir şey değil. Müşterilerimizin çoğu birçok diyet uyguladı ve sonunda başarısızlık hissine kapıldı. Blossom Bariatrics'te, özel Mükemmeliyet Merkezi cerrahları ve ekibinden güvenli bir destekleyici ortam, başarılı yaşam değiştiren kilo verme ve şefkatli bakım sunuyoruz.

Morbid obezite, ömür boyu tedavi gerektiren bir hastalıktır. Bariatrik cerrahi, hastanın anatomisini ve fizyolojisini değiştirirken, önemli ölçüde kilo kaybına ve yandaş hastalıkların tersine çevrilmesine veya iyileştirilmesine olanak tanıyan bir tedavi seçeneğidir.
Aday mıyım?
Aşağıdaki formu doldurarak öğrenin ve bir Sağlıklı Yaşam Koordinatörü sizinle doğrudan iletişime geçecektir.